Anna Matczak-Gaj

 Dyrektor ZSE-U

 mgr inż. Anna Matczak-Gaj


    Artur Rosiak

Wicedyrektor

mgr Artur RosiakAnna Matczak-Gaj

Kierownik szkolenia praktycznego
mgr inż. Jolanta Knapkiewicz

Kierownik internatu

mgr inż. Elżbieta Goińska

Wersja do druku

fundusz stypendialny Narodowe Siły Zbrojne