Kierunki

Nazwa

Przedmioty

rozszerzone

Język 

obcy

do wyboru

Punktowane przedmioty

Cykl nauczania

Liceum Ogólnokształcące

turystyczno-sportowe

biologia

geografia

angielski niemiecki francuski

geografia

język obcy do wyboru

matematyka

3 lata

Liceum  Ogólnokształcące

geograficzno-ekologiczne

geografia

wiedza o społeczeństwie

angielski niemiecki  francuski

geografia

 język obcy do wyboru

matematyka

3 lata

Technikum  Agrobiznesu

(kliknij w link, żeby zobaczyć prezentację)

Technik  agrobiznesu

angielski niemiecki francuski

biologia

język obcy do wyboru

matematyka

4 lata

Technikum Ekonomiczne

Technik  ekonomista

angielski niemiecki francuski

geografia

język obcy do wyboru

matematyka

4 lata

Technikum Hotelarstwa

Technik  hotelarstwa

angielski niemiecki francuski

Geografia

język obcy do wyboru

matematyka

4 lata

Technikum Obsługi Turystycznej

Technik obsługi  turystycznej

angielski niemiecki francuski

geografia

język obcy do wyboru

matematyka

4 lata

Technikum  Organizacji Reklamy

Technik organizacji reklamy

angielski niemiecki francuski

Informatyka

 język obcy do wyboru

matematyka

4 lata

Technikum  Turystyki Wiejskiej

Technik turystyki wiejskiej

angielski

niemiecki

francuski

geografia

język obcy do

wyboru

matematyka

4 lata

Technikum Żywienia

i Usług

Gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

angielski

niemiecki

francuski

biologia

język obcy do

wyboru

4 lata

Zasadnicza

Szkoła

Zawodowa

Kucharz

angielski

niemiecki

francuski

3 lata

Zasadnicza

Szkoła

Zawodowa

Rolnik

angielski

niemiecki

francuski

3 lata

Zasadnicza

Szkoła

Zawodowa

Sprzedawca

angielski

niemiecki

francuski

3 lata

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

Liceum

 Ogólnokształcące

Biologia

geografia

angielski

niemiecki

3 lata

Technikum

Uzupełniające

Technik żywienia i gospodarstwa domowego

angielski

niemiecki

3 lata

Policealna Szkoła

– technik BHP

Technik bezpieczeństwa

angielski

2 lata

Policealna Szkoła

- technik usług kosmetycznych

Technik usług

kosmetycznych

angielski

 

 

2 lata

Policealna Szkoła

 – technik rachunkowości

Technik rachunkowości

 

angielski

2 lata


Wersja do druku

fundusz stypendialny Narodowe Siły Zbrojne