Uczniowie


Przewodnicząca SU


Izabela Gawrysiak III TA

Z-cy

                   

Daniel Borowski III LO TS             Paulina Waseńczuk  III TŻOPIEKUNOWIE SAMORZĄDU SU

            

              mgr Joanna Gadomska               mgr Ewa Darul

Samorząd Uczniowski – jeden z organów szkoły, organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską. Powołanie samorządu uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 grudnia 1991 roku. Zgodnie z przywołaną ustawą samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego. Zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów muszą zostać ustalone w regulaminie samorządu uczniowskiego, który jest uchwalany przez uczniów w powszechnym, równym i tajnym głosowaniu.


Wersja do druku

fundusz stypendialny Narodowe Siły Zbrojne