Rada Rodziców


Przewodniczący - Wiesław Wysocki

Z-ca -  Waldemar Krzemiński


Informacje dla rodziców

W DNIU 20.09.2012 R. ZEBRANIA Z RODZICAMI -HARMONOGRAM ZEBRAŃ

DYŻURY NAUCZYCIELI w ROKU SZKOLNYM 2012/13

ZEBRANIA DLA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/13

Godziny pracy pedagoga

Fachowa pomoc

Poniedziałek 800-1300

Wtorek  800- 930   

Środa 8 00  1030,

           1130 - 1230

Czwartek 9 00-1500  

Piątek  8 00-1040      

          1130-1220

Narkomania

Niebieska linia

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koninie

RODZICE KONIECZNIE PRZECZYTAJCIE !!!

  Apel Twojego Dziecka 

O Śniadaniu

Produkty spożywcze z Banku Żywności są do odebrania w stołówce szkolnej w każdy

piątek,  w godzinach od 830 do 1330.


fundusz stypendialny Narodowe Siły Zbrojne