Podstawy prawne

 

Zarządzenie nr 1831/2011
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 
z dnia 19 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013

Terminarz rekrutacji

Zasady rekrutacji


fundusz stypendialny Narodowe Siły Zbrojne