REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO - KWALIFIKACYJNEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO – USŁUGOWYCH
IM. FRYDERYKA CHOPINA
W ŻYCHLINIE fundusz stypendialny Narodowe Siły Zbrojne