REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
O JANUSZU KORCZAKU

I. Cele konkursu:
- zainteresowanie uczniów życiem i twórczością Janusza Korczaka,
- kształcenie umiejętności selekcji informacji,
- rozwijanie umiejętności wykorzystania informacji do opracowania
prezentacji multimedialnej.

II. Sposób przygotowania prac:
- prezentacja powinna być zapisana w formacie Microsoft Power Point,
- czas prezentacji nie powinien przekraczać 10 minut,
- prace mogą być wykonywane indywidualnie bądź w zespołach 4-osobowych,
- prezentacje należy dostarczyć na płycie DVD ,
- do pracy należy dołączyć dane: imię i nazwisko autora/ autorów, klasa,
- w prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych.

III. Termin składania prac:
- prezentacje należy złożyć w bibliotece szkolnej do 4 stycznia 2013 r.

IV. Kryteria oceny:
- kreatywność i oryginalność prezentowanego materiału,
- poprawność merytoryczna i językowa zamieszczonych w prezentacji informacji,
- przejrzysty i uporządkowany układ pracy.

V. Termin rozstrzygnięcia konkursu:
- wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lutym 2013 r. podczas uroczystego podsumowania Roku Janusza Korczaka.

Dodatkowych informacji udzielą:

Urszula Kamińska,

Magdalena Śliwińska,

Zbigniew Gajewski.

„Być człowiekiem znaczy posiadać wykształconą moralność,
nieograniczoną tolerancyjność, do pasji posuniętą pracowitość,
dążyć do ciągłego uzupełniania swego wykształcenia,
pomagać innym.”
Janusz Korczak

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU DLA MŁODZIEŻY
Świat w oczach Janusza Korczaka


1. Cele konkursu:
- włączenie się w obchody Roku Janusza Korczaka i uczczenie 70. tej rocznicy śmierci
oraz 100. rocznicy założenia Domu Sierot w Warszawie,
- ukazanie w formie plastycznej wartości i ideałów, które propagował Janusz Korczak,
- wykorzystanie dorobku J. Korczaka dla rozwijania wrażliwości, wyobraźni i uzdolnień
młodzieży.

2. Technika wykonania:
- rysunek kredkami, ołówkiem lub węglem, komiks, malarstwo, collage.

3. Format pracy:
- brystol o wymiarach 50x70 cm (Format B2 )

4. Termin składania prac:
- do dnia 04 stycznia 2013r. w bibliotece szkolnej

5. Jury oceni prace pod względem:
- merytorycznym: odniesienie do realiów epoki,
-artystycznym: ocena pomysłu, wykorzystanej techniki, siły oddziaływania.

6. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie podczas oficjalnego zakończenia Roku Korczakowskiego.


Organizatorzy:
mgr Urszula Kamińska
mgr Magdalena Śliwińska
mgr Zbigniew Gajewski

Klub Młodego Gastronoma

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w jubileuszowym

X Powiatowym Konkursie „Najpiękniejszy Stół Świąteczny”

który odbędzie się dnia 14 grudnia 2012 r.o godz. 900 w naszym Zespole, a organizowany jest w ramach przedsięwzięcia „Szanujemy i kultywujemy polskie tradycje”.Patronat nad konkursem sprawuje Starosta Koniński. Równolegle przeprowadzony zostanie konkursna najsmaczniejszy, tradycyjny „Świąteczny wypiek”.

Regulamin Konkursu

Konkurs bożonarodzeniowy

„Świąteczne wypieki”

Organizator: Klub Młodego Gastronoma


1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.
2. W konkursie bierze udział jedna osoba.
3. Każda osoba sporządza, we własnym zakresie, ciasto świąteczne.
4. Wypieki będą oceniane zgodnie z kryteriami:
- smakowitość
- dekoracja wypieku
- aranżacja podania
5. Potrawy zostaną ocenione przez niezależne jury.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas X Powiatowego Konkursu „Najpiękniejszy stół świąteczny” 14 grudnia 2012r. o godzinie 9:00
w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie
7. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
8. Zgłoszenia należy składać do dnia 10 grudnia 2012r. do organizatorów konkursu: I. Smarż, E. Sell.

ZAPRASZAMY!!!!!!!!! ZAPRASZAMY!!!!!!!!!

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla młodzieży
na zakładkę do książki
Konkurs związany tematycznie z problematyką hiv/aids

CELEM konkursu jest :
• upowszechnianie wiedzy o HIV/AIDS
• popularyzacja świadomości, że ryzyko zakażenia HIV dotyczy każdego

ZADANIEM UCZESTNIKA jest wykonanie dwustronnej zakładki dowolnymi środkami artystycznymi (pisaki, farby, pastele, ołówek, tusz) lub techniką komputerową
TERMIN oddawania prac: do 26 października 2012r. w bibliotece szkolnej

Na zwycięzców czekają cenne nagrody.
Najładniejsze prace znajdą się na pokonkursowej wystawie w Warszawie.
Więcej informacji oraz konsultacji udziela p. Magdalena Śliwińska


Zaproszamy do udziału w konkursach z okazji Światowego Dnia do Walki z Nowotworami.

KONKURS WIEDZY O NOWOTWORACH

KIEDY: wtorek – 16 października 2012r.

GODZINA: 9.40

GDZIE: sala B kompleks dydaktyczno – sportowy

KONKURS PLASTYCZNY „JAK WYGLĄDA RAK”

Celem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie PLAKATU na temat: „Jak wygląda RAK”.
Interpretacja hasła jest dowolna.Technika wykonania plakatu jest dowolna (np. malarstwo, grafika, wyklejanka, fotomontaż, collage)

Format pracy: brystol o rozmiarach A3.

W konkursie każdy uczestnik indywidualnie wykonuje plakat, prace zbiorowe nie będą oceniane

Oceniana będzie:

Pomysłowość,  Projekt kartki,  Estetyka wykonania pracy

Prace należy dostarczyć do Organizatora do dnia 15 października 2012 r. (każda praca powinna być opisana na odwrocie: imię i nazwisko, klasa)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 października 2012 roku podczas obchodów Światowego Dnia do Walki z Rakiem.

Na zwycięzców czekają nagrody

mgr Joanna Gadomska
mgr Monika Kieliszak
mgr Agnieszka Marciniak


Zapraszamy
do szkolnego konkursu „Ucz się dobrze – zjedz śniadanie”

Rozstrzygnięcie konkursu 25 września 2012r. o godz. 11:40 w Sali Chopinowskiej w budynku głównym naszej szkoły.


  Na zwycięzców czekają nagrody:

  • darmowe śniadania na stołówce szkolnej
  • dobra ocena z przedmiotu skorelowanego z konkursem.
  • Organizatorzy:
    Maria Romańczuk
    Elżbieta Sell
    Iwona Smarż


I Ty znajdziesz coś ciekawego dla siebie.

Śledź  stronę, na której informujemy o najnowszych konkursach organizowanych w naszej szkole.

Konkurs plastyczny   -  Wybrany motyw z filmu „Marzyciel”


KONKURSY WIELKANOCNE

Najpiękniejsza pisanka

Jajo w wielkanocnej odsłonie

VI Międzyszkolny Konkurs Informatyczny


"Drzewko za butelkę"


Zapraszamy do udziału w konkursach z okazji Światowego Dnia Ziemi :

konkurs fotograficzny

konkurs plastyczny

konkurs na makietę

konkurs piosenki ekologicznej

konkurs literacki

konkurs na album 

konkurs na prezentację multimedialną

konkurs dla nauczycieli        

 

                                                    

 


fundusz stypendialny Narodowe Siły Zbrojne