Kalendarz roku szkolnego 2011/2012 ( do pobrania)

l.p. Data Wydarzenie
1

03.09.2012 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013
2. 07-11.01.13r.      
28.01 - 1.02.13r.

Praktyka zawodowa uczniów klasy IV TE
03 -28.09.2012 r. Praktyka zawodowa uczniów klasy IV TŻiGD
03 - 28.09.2012 r. Praktyka zawodowa uczniów klasy IV TOT
01 - 26.10.2012 r. Praktyka zawodowa uczniów klasy III TŻiGD
3. 23-31.12. 2012 r. Zimowa przerwa świąteczna
4. 11.01.2013 r. Zakończenie I semestru
5. 14 - 27.01.2013r.
Ferie zimowe
6. 28.03-02.04.2013 r Wiosenna przerwa świąteczna
7. 26.04.2013 r.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych.

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły.

8. Maj 2013 r. Egzaminy maturalne zgodnie z harmonogramem CKE
9. 14.06.2013 r. Zakończenie nauki w klasie 2 ZSZ
10. Czerwiec 2013 r.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z harmonogramem CKE

11. 28.06.2013 r. Zakończenie roku szkolnego 2012/2013
12. 29.06- 31.08.13 r Ferie letnie


fundusz stypendialny Narodowe Siły Zbrojne