Zapraszamy do korzystania z katalogu on-line


 

MOL WWW


MOL WWW jest dodatkowym modułem programowym umożliwiającym dostęp do katalogu biblioteki za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej witryn WWW. Dostęp może być realizowany zarówno lokalnie - w szkolnej sieci komputerowej, jak i zdalnie - poprzez Internet .

               Za pomocą programu czytelnik może wyszukiwać informacje  w katalogach i kartotece zagadnieniowej, przeglądać    własne konto wypożyczeń ( po podaniu hasła ),  przeglądać aktualne zestawienia bibligraficzne tworzone przez bibliotekarza        ( np. nowości, zestawienia lektur ).

Serwis MOL Optivum jest dostępny w szkolnej sieci oraz o każdej porze np. z komputera domowego.

        ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI W CELU      ZAŁOŻENIA             KONTA OSOBISTEGO


fundusz stypendialny Narodowe Siły Zbrojne