Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w wielu programach i projektach, 

które podnoszą ich świadomość, wiedzę oraz umiejętności.

    

                  


fundusz stypendialny Narodowe Siły Zbrojne