Szkoła Promująca Zdrowie

Przystąpiliśmy do programu "Szkoła Promująca Zdrowie".

Naszym zadaniem jest :

1. Aktywność na rzecz promocji zdrowia w szkole i środowisku (działania te są zawarte i widoczne w misji i wizji szkoły).
2. Otwartość na zmiany.
3. Przekonanie o słuszności idei Dyrektora szkoły oraz większości Rady Pedagogicznej.
4. Aktywność i twórcze zaangażowanie w realizację ścieżki edukacyjnej – edukacja prozdrowotna (lub innych form realizacji edukacji zdrowotnej w przypadku placówki).

Szkoła Promująca Zdrowie – koncepcja i strategia
I. Definicja
Szkoła Promująca Zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:
• dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
• podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia.
II. Standardy
Szkoła Promująca Zdrowie dąży do osiągnięcia celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i ponadto:
1. Pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.
2. Tworzy strukturę i zarządzanie projektami promocji zdrowia, które umożliwiają skuteczne i ciągłe działania w zakresie promocji zdrowia.
3. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników i dąży do zwiększenia jej skuteczności.
4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:
- zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
- osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości,
- uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.
5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników

Działania :

- wrzesień 2012

Konkurs "Ucz się dobrze - Zjedz śniadanie"

- marzec 2012

Więcej zdrowia - więcej życia

- luty 2012

Kurs pomocy przedmedycznej dla nauczycieli

Dzień bezpiecznego Internetu

- grudzień 2011

Światowy Dzień Walki z HIV i AIDS

Potencjalni Dawcy Szpiku Kostnego

- listopad

Tradycyjne produkty - nowoczesna kuchnia polska

- październik

Olimpiada Wiedzy o Żywności i Żywieniu

Zajęcia antystresowe dla młodzieży

- wrzesień

Rajd rowerowy

- czerwiec 2011 :

Rajd rowerowy

Żyjmy świadomie...nie dajmy się chorobom cywilizacyjnym

Gry i zabawy wychowanków Internatu

- maj 2011 :            

Dopalacze - mówię "Nie"

Szkolny Tydzień Promocji Zdrowego Żywienia

- kwiecień 2011

Badania profilaktyczne

- styczeń 2011

Zdrowe chrupnie na śniadanie


fundusz stypendialny Narodowe Siły Zbrojne