Szkoła Sukcesu

 Od roku szkolnego 2011/2012 szkoła bierze udział w projekcie Szkoła Sukcesu

http://szkola-sukcesu.eu/

Informacja o obozie, w którym uczniowie naszej szkoły brali udział znajdziesz w biuletynie informacyjnym. Zobacz gdzie byliśmy i co robiliśmy!

http://szkola-sukcesu.eu/wp-content/uploads/2010/02/BIULETYN_2012_4.pdf


fundusz stypendialny Narodowe Siły Zbrojne