Pedagog

DYŻUR PEDAGOGA SZKOLNEGO

mgr inż. Ewa Wilczewska

DZIEŃ TYGODNIA DYŻURY DLA RODZICÓW
PONIEDZIAŁEK 800 - 1300
WTOREK 800 - 930
ŚRODA 800 - 1030   1130 - 1230
CZWARTEK 900 - 1500
PIĄTEK 800 - 1130

„Szkoła powinna dążyć do tego,
by młody człowiek opuszczał ją
jako harmonijna osobowość, a nie jako specjalista”
Albert Einstein

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Program profilaktyki w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie jest wynikiem diagnozy, w której uwzględniono potrzeby rozwojowe uczniów, potrzeby wynikające ze specyfiki środowiska szkoły oraz przemian społeczno – ekonomicznych w kraju.


fundusz stypendialny Narodowe Siły Zbrojne