Losy Absolwentów

Absolwenci 2012
klasa  Znamy losy Podjął tylko naukę Podjął tylko pracę Podjął pracę i naukę Podjął pracę w zawodzie
IIILOTS 100% 37% 30% 22%
III LOE 100% 53% 23% 13%
IV TH 100% 14% 36% 29% 0%
IV TŻ 95% 32% 26% 11% 14%
IVTA/TE 96% 54% 25% 17% 30%
II ZSZ 100% 39% 30% 22% 18%

   

Absolwenci 2011
klasa Znamy losy Podjął tylko naukę Podjął tylko pracę Podjął pracę i naukę Podjął pracę w zawodzie
IIILOTS 100% 35% 29% 35%
III LO E 100% 67% 13% 8%
IV TH 91% 40% 41% 7% 7%
IV TŻ 93% 20% 4% 4% 50%
IV TA 94% 33% 40% 0% 335
II ZSZ 89% 29% 35% 24% 17%

  

Absolwenci 2010
klasa Znamy losy Podjął tylko naukę Podjął tylko pracę Podjął pracę i naukę Podjął pracę w zawodzie
IIILOTS 100% 35% 65% 0%
III LOE 93% 60% 20% 16%
IV TH 100% 43% 10% 48% 8%
IV TŻ 100% 8% 65% 27% 50%
IVTA/TE 90% 16% 37% 37% 7%
II ZSZ 80% 19% 19% 56% 42%fundusz stypendialny Narodowe Siły Zbrojne